Dziękujemy za życzenia i cieszymy się, że dyplom się podoba

Pierwsza transza dyplomów wróciła z Warszawy. Przystępujemy do ich wysyłki. Najpierw elektronicznie a potem tradycyjnie - pocztą.

Pracujemy z naszego klubu pod znakami okolicznościowymi SN100 ZOSP i 3Z100ZOSP. Spod znaku SN0ZOSP pracuje kol. Jurek - SP9ODM - z domowego QTH jako, że jest to jego dodatkowy znak. Wszystkie łączności potwierdzamy okolicznościowymi kartami QSL. Z Gdańska pracują koledzy z klubu SP2GDZ jako stacja okolicznościowa HF100ZOSP.

100-lecie ZOSP RP

W bieżącym - 2021 roku Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP obchodzi 100-lecie swego istnienia. Postanowiliśmy się włączyć w te obchody i wspólnie z Oddziałem Wojewódzkim woj. małopolskiego ZOSP RP w Krakowie organizujemy akcję " Krótkofalowcy w obchodach 100-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP". Polega ona na pracy kilku stacji pod okolicznościowymi znakami. I tak na dzień dzisiejszy (01.06.2021r) pracują 4 stacje: 3Z100ZOSP, HF100ZOSP, SN100ZOSP i SN0ZOSP. Honorowy Patronat objął Prezes ZG ZOSP RP Dh Waldemar Pawlak. 

Podczas pracy naszych stacji rozdajemy punkty do naszego dyplomu ale również zdobywamy inne. Przykładem jest dyplom z okzacji 70 lecia statku szkoleniowego GREIF jaki zdobyliśmy na telegrafii czy dyplom z okazji 60 lecia międzynarodowej strefy na Antarktydzie!!