Krótkofalowcy na 30 lecie PSP.

W roku bieżacym Panstwowa Straż Pożarna obchodzi swoją rocznicę 30 lecia utworzenia PSP. Stosowna ustawa została podjęta w dniu 24 sierpnia 1991r. ale wchodziła w życie od dnia 1 stycznia 1992r. Z tej okazji w bieżącymy roku funkcjonariusze PSP obchodzą swoje 30 lecia natomiast my stramy sie to uświetnić pracą okolicznościowych stacji radiowych. I tak klub nasz posiada znak dodatkowy 3Z30PSP a kolega Jurek SP9ODM posiada znak SN30PSP. W dniach 1 czerwiec - 31 grudzień 2022r. będzie możliwość zdobycia okolicznościowego dyplomu. Szczegóły na stronie qrz.com.

Rozliczenie zawodów za 2022 rok.

30 maja 2022 Kmendant Miejski PSP w Krakowie st. bryg. Pawłem Knapikiem. Podpisał dyplomy dla zdobywców czołowych miejsc oraz certyfikat dla uczestników zawodów. Na zdjęciu obok Pan Komendant Miejski PSP w Krakowie st. bryg. Paweł Knapik  z dyplomami i pucharami za tegoroczne zawody. Gratulujemy wszystkim udziału i dziękujemy za wspaniała zabwę. Zawody te dzięki przychylności Krakowskich Komendantów odbywają się od 18 lat.

Zapraszamy za rok!

Podsumowanie zawodów za 2021 rok.

8 czerwca 2021 r. na wspólnym spotkaniu kierownika klubu SP9SPJ dh. Jerzego Stopy SP9ODM z Komendantem Miejskim PSP w Krakowie st. bryg. Pawłem Knapikiem dokonano podsumowania XVII zawodów o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie. Podpisano również dyplomy dla zdobywców czołowych miejsc oraz certyfikat dla uczestników zawodów. Na zdjęciu obok Pan Komendant Miejski PSP w Krakowie st. bryg. Paweł Knapik oraz dh Jerzy Stopa SP9ODM z dyplomami i pucharami za tegoroczne zawody. Zawody te dzięki przychylności Krakowskich Komendantów odbywają się od 17 lat i mamy nadzieję, że będą się dalej odbywały. W trakcie zawodów pracowały stacje okolicznościowe z okazji 100-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP: 3Z100ZOSP, SN100ZOSP i SN0ZOSP.

Puchary i dyplomy za 2020 rok.

3 czerwca 2020 r. Komendant Miejski PSP w Krakowie st. bryg. Paweł Knapik wspólnie z dh. Jerzym Stopą SP9ODM podpisali dyplomy za zawody radiowe w 2020 roku. Dyplomy i puchary zostaną wysłane pocztą jak co roku. Były to już XVI zawody o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie. Gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia w następnych latach jak również w innych zawodach. Na zdjęciu obok Pan Komendant Miejski PSP w Krakowie st. bryg. Paweł Knapik oraz dh Jerzy Stopa SP9ODM z dyplomami i pucharami za tegoroczne zawody.nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Złaz Strażacki Jeziorzany 2019

W dniu 19 października 2019 roku w Jeziorzanach odbył się Złaz Strażacki w którym udział wzięli młodzi druhowie z MDP Radziszów, MDP Siedlec oraz MDP Jeziorzany. Było to spotkanie o charakterze sportowym, odbyły się dwa biegi: pierwszy na dystansie 1 km po szosie a drugi to był bieg terenowy z zadaniami na 1,5 km. Potem był poczęstunek z grilla i gry w piłkę siatkową i nożną.

Młodzież wysłuchała również prelekcji o radioamatorstwie którą wygłosił kol. Henryk SP9JPA w pomieszczeniu naszego klubu SP9SPJ. Część uczestników ( z MDP Siedlec) miała już kontakt radiowy z kol. Henrykiem więc była okazja spotkać się na wizji. Miejmy nadzieję, że obudzimy w kimś bakcyla radiowego tymi spotkaniami. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki z tej okazji. Głównymi organizatorami złazu byli: Leszek Zięba - Prezes ZOP ZOSP RP, Jerzy Stopa SP9ODM - V-ce Prezes ZOP ZOSP RP oraz Tomasz Nowak - kierownik Biura ZOW ZOSP RP.

 

Z wizytą w OSP Siedlec

1 sierpnia 2019 roku na zaproszenie opiekuna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Siedlec - druha Tomasza Nowak (wiceprezesa OSP) udaliśmy się do Siedlca aby przedstawić nasze hobby. Spotkanie nasze zbiegło się z rocznicą wybuchu powstania warszawskiego i godziną "W". Młodzi druhowie  uczcili wybuch powstania zbiórką, uruchomieniem syreny strażackiej o godz. 17.00 oraz krótkim apelem. Później był czas na nas. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od nawiązania do powstania poprzez radiostację "Błyskawica" oraz jej twórcę Antoniego Zębika SP7LA. Potem przedstawiliśmy nasza hobby i odpowiadaliśmy na pytania młodzieży. Po zakończeniu zawodów jakie się odbywały w tym dniu - każdy chętny mógł spróbować sił w łączności na sprzęcie jaki rozwinęliśmy. Był to trx YEASU FT 890 oraz antena drutowa DDK-20. Odważni za swe pierwsze łaczności otrzymali certyfikaty. Pomocy w nawiązywaniu łączności udzielił kolega Henryk SP9JPA, który odpowiadał młodym adeptom na ich wołanie. O naszym hobby opowiadał Jurek SP9ODM oraz Łukasz SQ9GEE, który również pomagał w łącznościach.

Puchary i dyplomy za 2019 rok.

3 czerwca 2019 r. Komendant Miejski PSP w Krakowie st. bryg. Paweł Knapik podpisał dyplomy za zawody w 2019 roku. Dyplomy i puchary zostaną wysłane pocztą jak co roku. Były to już XV zawody o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie. Gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia w następnych latach jak również w innych zawodach. Na zdjęciu obok Pan Komendant Miejski PSP w Krakowie st. bryg. Paweł Knapik z dyplomami i pucharami za tegoroczne zawody.nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

KOMUNIKAT

Z przyczyn niezależnych od nas Klub Łączności SP9PSJ przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach 
utracił po 15 latach znak klubowy. 
Od dnia 1 lutego 2018 roku działamy pod znakiem 
SP9SPJ. 
Wszystkie działania jakie prowadził klub SP9PSJ - w tym Zawody Radiowe o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie - będą przez nas kontynuowane.

Dyplomy za zawody.

W dniu 26 czerwca 2017 r. Komendant Miejski PSP w Krakowie mł. bryg. Artur Nosek podpisał dyplomy za zawody w 2017 roku. Zostaną one wysłane pocztą tak jak również puchary. Gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia w następnych latach jak również w innych zawodach. Na zdjęciu obok Pan Komendant Miejski PSP w Krakowie mł. bryg. Artur Nosek z dyplomami za edycję zawodów w 2017 roku.

Ćwiczenia łączności kryzysowej

Po raz kolejny rozwineliśmy się w terenie a powodem był udział w łączności kryzysowej sieci Niepołomic. Dlatego też ćwiczymy nawiązywanie łączności w warunkach polowych. W dniu 5 lipca 2016 roku dokonaliśmy rozwinięcia instalacji antenowej na pasmo 144 MHz z samochodu bojowego Renault Midliner w terenie. W miejscowości Rączna, na jednym z najwyższych wzniesień na terenie gminy Liszki, wys. ok. 257metrów n.p.m. Po przybyciu na miejsce rozwinęliśmy się na pasmo 2 m. Używaliśmy radiostacji typu IC 2100 na pasmo 2 m. Po zamontowaniu anteny oraz rozwinięciu lini zasilającej dokonano pierwszego wywołania radiowego. Łączności nawiązywaliśmy z kolegami z Niepołomic pracującymi z terenowego QTH z puszczy niepołomickiej. Zasilanie zapewniał agregat prądotwórczy Honda EU20i. Był to kolejny wyjazd w teren samochodem bojowym i rozwinięcie antenowe. W próbach udział wzięli członkowie OSP w Jeziorzanach a zarazem krótkofalowcy - Łukasz SQ9GEE i Jurek SP9ODM.

Rozwinięcie w warunkach polowych

 

Straż musi być gotowa nie tylko na standartowe działania ale też na nietypowe zdarzenia. Jednym z takich zdarzeń może być konieczność zapewnienia łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych. Dlatego też ćwiczymy nawiązywanie łączności w warunkach polowych. W dniu 19 maja 2016 roku dokonaliśmy próbnego rozwinięcia instalacji antenowej na pasmo 70 MHz i 144 MHz z samochodu bojowego Renault Midliner w terenie. Konkretnie w miejscowości Rączna, na jednym z najwyższych wzniesień na terenie gminy Liszki, wys. ok. 257metrów n.p.m. Widoki przepiękne. Po przybyciu na miejsce najpierw rozwinęliśmy się na pasmo 2 m a potem jeszcze na pasmo 4 m zamieniając miejscami anteny. Używaliśmy radiostacji typu Maxon PM 150 na pasmo 4 m i IC 2100 na pasmo 2 m. Po zamontowaniu anten oraz rozwinięciu lini zasilającej dokonano pierwszego wywołania radiowego. Niestety, pora była być może zbyt wczesna a pogoda zbyt ładna gdyż nie udało nam sie wiele łączności nawiązać.Na 4 m dolecieliśmy do Ochojna, 2 m na bezpośrednich kanałach nie było korespondentów a na przemienniki wchodziliśmy bez problemu. Zasilanie zapewniał agregat prądotwórczy Honda EU20i. Był to pierwszy (ale nie ostatni) wyjazd w teren samochodem bojowym i rozwinięcie antenowe. Następne już planujemy i wtedy nastawimy się na pracę KF. Wyjazd taki poprzedzimy powiadomieniem jak największej grupy kolegów krótkofalowców aby skutecznie można było sprawdzić taką instalację. W próbach udział wzięli członkowie OSP w Jeziorzanach a zarazem krótkofalowcy - Łukasz SQ9GEE i Jurek SP9ODM.

Rozwinięcie na 70 MHz

W naszej straży nie tylko zajmujemy się pożarami i działalnością ratowniczo gaśniczą. Przy naszej OSP działa Klub Łączności SP9PSJ propagujący działalność krótkofalarską. Testujemy różne sposoby pracy radiowej, w tym w warunkach polowych. Dlatego w dniu 17 maja 2016 roku dokonaliśmy próbnego rozwinięcia polowego instalacji antenowej na pasmo 70 MHz z samochodu bojowego Renault Midliner. W zamyśle jest udział w ćwiczeniach na paśmie 70 MHz i chcieliśmy sprawdzić możliwości naszego sprzętu. Antena w wykonaniu fabrycznym typ RADMOR 32812 typ nr. 5 a radiostacja to Maxon PM 150. Po zamontowaniu anteny i przymocowaniu jej do samochodu oraz rozwinięciu lini zasilającej dokonano pierwszego wywołania radiowego. Na wywołanie odpowiedziała stacja Andrzeja z Krakowa - SP9GEG. Podał nam raport 59 co oznacza, że bardzo dobrze nas odbierał. Była to pierwsza łączność na paśmie 70 MHz przez nasz klub łączności SP9PSJ działający przy naszej straży. W próbach udział wzięli członkowie OSP w Jeziorzanach a zarazem krótkofalowcy - Łukasz SQ9GEE i Jurek SP9ODM.