Wcześniej byliśmy klubem SP9PSJ

przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanch.

Nasze poprzednie działania można obejrzeć na stronie archiwalnej www.sp9psj.ospjeziorzany.pl