Regulamin Zawodów Strażackich o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie - 2024.

1. Cel zawodów: Zawody z okazji dorocznego święta "Dzień Strażaka"
2. Organizator: Klub Łączności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach - SP9SPJ.
3. Termin zawodów: pierwsza niedziela maja - 5 maja 2024.
4. Czas, pasma i emisje: 3.5MHz, SSB, CW od 05.00 do 05.59 UTC,
Obowiązuje przestrzeganie Band Planu dla zawodów. Może być czynny tylko jeden nadajnik. Maksymalna moc użyta w zawodach - 100 W.
5. Wywołanie: „Wywołanie w zawodach strażackich” na SSB, „CQ TEST” na CW.
6. Raporty: RS (RST) + skrót powiatu np. 59 KR (599 KR). Stacje zagraniczne podają RS (RST) + numer kolejny łączności.
Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków i raportów obu stacji, stacje te nie mogą powtarzać się w kolejnych nasłuchach ( po każdym zaliczonym nasłuchu należy zmienić częstotliwość odbioru).Liczba nasłuchów tej samej stacji nie może przekraczać 10 % ogólnej liczby nasłuchów.
7. Punktacja: za łączność (nasłuch) na SSB – 1 pkt. na CW – 2 pkt. Nie zalicza się łączności mieszanych. Z daną stacją można powtórzyć łączność inną emisją. Mnożnikiem są zaliczone powiaty tylko jeden raz.
8. Klasyfikacje :
A - stacje pracujące emisją CW lub CW i SSB
B - stacje pracujące tylko emisją SSB
C - stacje QRP pracujące emisją CW lub CW i SSB o mocy 10 W dla SSB, 5 W dla CW
D - stacje SWL
9. Każdy nadesłany log zostanie sklasyfikowany w jednej z czterech kategorii.
10. Wynik końcowy stanowi suma punktów razy mnożnik. Rozliczenie zawodów odbędzie się przy użyciu dedykowanego programu Marka SP7DQR. W przypadku rozbieżności czasu pomiędzy logami powyżej 3 minut, łączności nie zalicza się.
11. Nagrody: Za pierwsze miejsca w grupie - puchary. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców w ciągu 2 miesięcy od rozliczenia zawodów pod warunkiem, że w danej grupie było min. 3 uczestników.
12. Dziennik łączności winien zawierać: czas (UTC), znak korespondenta, raport nadany, raport odebrany. W nagłówku dziennika powinien być podany: znak, imię i nazwisko (nazwa klubu), adres pocztowy oraz kategoria w jakiej startowano (A, B, C, D).
Do logowania łączności zalecamy używanie programu Marka SP7DQR. Na dzienniki zawodów organizator oczekuje 7 dni. Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej należy wysłać na adres: sp9spj@ospjeziorzany.pl jako plik cabrillo. W tytule wiadomości należy podać znak użyty w zawodach. Otrzymanie logu zostanie potwierdzone zwrotnym mailem.
13. Zawody zostaną rozliczone w ciągu 48 godzin po terminie przesyłania logów. Po tym czasie zostaną ogłoszone wyniki wstępne. Wyniki końcowe zostaną ogłoszone po kolejnych 48 godzinach na stronie na stronie internetowej www.sp9spj.ospjeziorzany.pl
14. Komisja Zawodów zostanie utworzona z członków Klubu SP9SPJ pod przewodnictwem Jurka SP9ODM. Członkowie Komisji nie będą klasyfikowani, ich dzienniki zostaną użyte do kontroli. Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne.

Przykładowy zapis nagłówka Cabrillo:

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: STRAŻACKIE
CALLSIGN: SP9SPJ
CATEGORY: B
OPERATORS: SP9ODM
EMAIL: sp9spj@ospjeziorzany.pl
NAME: Klub Łączności SP9SPJ
ADDRESS: Jeziorzany3
ADDRESS: 32-060 Liszki,
ADDRESS: Poland
CREATED-BY: DQR_Log v. 3.2.5 - (c) SP7DQR
SOAPBOX:
QSO: 3500 PH 2022-05-01 0501 SP9SPJ 59 KR SP9SMD 59 WA
QSO: 3500 PH 2022-05-01 0502 SP9SPJ 59 KR SP9IEK 59 TW
QSO: 3500 PH 2022-05-01 0503 SP9SPJ 59 KR SP7RFF 59 AQ