Wyniki
XIX Zawodów o Puchar Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - 2023r.

Komisja w składzie:
SP9ODM Jerzy
SQ9GEE Łukasz
dokonała rozliczenia zawodów i ustaliła co następuje:
Logi za zawody nadesłały 52 stacje nadawcze (100% uczestników) w tym dwa do kontroli - stacje organizatora - oraz 1 stacja nasłuchowa (SP2-16004). Sklasyfikowano 50 stacji nadawczych.
A oto wyniki w poszczególnych grupach:
Avatar Logo