Wyniki

XV Zawodów o Puchar Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - 2019r.

Komisja w składzie:

SP9ODM Jerzy

SQ9GEE Łukasz 

dokonała rozliczenia zawodów i ustaliła co następuje:

Logi za zawody nadesłały 47 stacje nadawcze w tym dwa do kontroli.

Sklasyfikowano 45 stacje nadawcze, stacje organizatora - logi do kontroli.

W kategorii SWL tylko 1 log - zgodnie z regulaminem nie rozliczono.

A oto wyniki w poszczególnych grupach:

 

Grupa „A” stacje CW+SSB:

1. SP9H        - 2277 pkt

2. SP2XX      - 2112 pkt

3. SP3OKS   - 1984 pkt

4. SP5ENG   - 1827 pkt

5. SP2DKI     - 1710 pkt

6. SP4AWE   - 1705 pkt

    SP5BMU   - 1705 pkt

7. SP2MW     - 1624 pkt

8. SP2AYC       - 510 pkt

    SP4F            - 510 pkt

9. SP5FHF       - 476 pkt

10.SP3BES      - 336 pkt

11.SP8BXL       - 260 pkt

12.SP3GUC     - 150 pkt

13.SP2YKS      - 108 pkt

14.SP2KFQ      - 42 pkt

 

Grupa "B" stacje SSB:

1. SP4KHM  - 1248 pkt

2. SP7ZHP   - 1216 pkt

3. SP9IEK    -  1184 pkt

4. SN7X       -  1147 pkt

5. SQ9EDZ   - 1085 pkt

    SO5MAX  - 1085 pkt

    SP9WZO   - 1085 pkt

6. SN5L         - 1050 pkt

    SQ8PIW    - 1050 pkt

     3Z3AHK   - 1050 pkt

7. SP9YFF    - 1020 pkt

    SP9JZT     - 1020 pkt

8. SP5X           - 980 pkt

9. SP5PDA      - 928 pkt

10. SP4JSJ     - 896 pkt

      SP7PB      - 896 pkt

11. SQ3MZ      - 864 pkt

12. SQ5QWJ   - 837 pkt

13. SP9ZBR    - 728 pkt

14. SP3FTA     - 675 pkt

15. SP7MFU   - 648 pkt

16. SP1KCJ    - 598 pkt

17. SP8K         - 528 pkt

18. SQ8NGO   - 378 pkt

     

Kategoria "C" stacje QRP CW+SSB:

1. SQ2DYF  - 1891 pkt

2. SP3MKS  - 1711 pkt

3. SP5ES     - 1100 pkt

4. SP7EWD   - 735 pkt

 

 

Logi organizatora użyte do kontroli:

SP9ODM, SP9SPJ.

W kategorii D - SWL były tylko jeden log (SP7-003-24) i zgodnie z regulaminiem - nie klasyfikowano.

Szczegółowe rozliczenia można znaleść pod linkiem: https://logsp.pzk.org.pl/index.php?page=contest&id=611.

Serdeczne podziękowania dla admina strony logsp.pzk.org.pl za pomoc w rozliczeniu.

Do usłyszenia za rok!

Komisja

 

Parę informacji tytułem wyjaśnienia:

- wszystkie stacje, które nadesłały logi zostały sklasyfikowane w jednej z trzech kategorii. Nie ma kategorii CHECKLOG dla uczestników za wyjątkiem organizatora. Od przyszłego roku pojawi się zapis w regulaminie aby uciąć wszelkie wątpliwości.

- od następnych zawodów w klasyfikacji będą tak jak dotychczas - cztery kategorie przy czym zostanie dopisane, że w kategorii A są klasyfikowane stacje pracujące emisją CW lub CW i SSB. W kategorii B tylko emisja SSB.

-  w związku z pytaniem dotyczącym mocy w kategorii C - zostanie umieszczony zapis: 10 W dla SSB, 5 W dla CW. Kategoria C ma umożliwić udział i klasyfikację dla słabszych stacji.

- należy zwracać uwagę na korzystanie z programów logujących w czasie zawodów. Nie odznaczenie w programie Marka SP7DQR okienka "zwiększ automatycznie" powoduje dodawanie numeru łaczności do grupy kontrolnej i już jest błędna grupa. Taki błąd w tym roku został poprawiony w 5 logach przez Komisję.

- praca z zadeklarowaną mocą (5, 10 100 W) jest w gestii uczestnika i jego uczciwości względem innych krótkofalowców (ham spirit)

- regulamin należy przeczytać przed zawodami i zwrócić uwagę na wymieniane grupy i kategorie w jakich się startuje.

Jednocześnie informujemy, że regulamin jaki pojawił się w Świat Radio nr 5/2019 był częściowo niepoprawny.

Zawsze należy sprawdzać regulamin na stronie organizatora (dotyczy to wszystkich zawodów)