Wyniki końcowe

XVI Zawodów o Puchar Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - 2020r.

Komisja w składzie:

SP9ODM Jerzy

SQ9GEE Łukasz 

dokonała rozliczenia zawodów i ustaliła co następuje:

Logi za zawody nadesłały 57 stacje nadawcze w tym dwa do kontroli.

Sklasyfikowano 55 stacji nadawczych, stacje organizatora - logi do kontroli.

W kategorii SWL tylko 1 log - zgodnie z regulaminem nie rozliczono.

A oto wyniki w poszczególnych grupach:

Grupa A - stacje CW + SSB


1. SP2AYC        3276 
2. SP1D             3096 
3. SP3KWA        3075 
4. SP4AWE        2993 
5. SP9H              2769 
6. SP2XX           2691

7. SP3OKS         2457
8. SP2DKI          1792 
9. SP5ENG        1350 
10. SP5QWJ        1085 
11. SP5FHF       1066 
12. SP2MW          684
13. SP1AEN        646
14. SP1GZF        576
      SP3JDZ        576
15. SQ3DZW      420 
16. SP4GAP       240

 

Grupa B - stacje SSB


1. SP9KUP           1920 
2. 3Z3AHK            1880 
    SP9S                1880 
3. SP4RKZ           1872 
4. SP4KHM          1833 
5. SQ7CGN          1794 
6. SN5L                1716 
7. SO9I                 1710 
8. SP7PGK           1672 
     SQ9ITA            1672 
9. SP9SMD          1634 
10. SP5PDA         1591 
11. SP9IEK          1548 
12. SO5MAX        1517 
13. SO1MK          1480 
14. SP4JSJ          1476 
      SP8K              1476 
      SP9ZHC         1476 
15. SP7FGA         1440 
16. SP9XWL        1248 
17. SP5XVR         1221 
18. SQ8PIW         1216 
19. SP7TEX          1184 
20. SQ6NDC          957 
21. SQ3MZ            840 
22. SP9JTZ            728 
23. HF7ST             650 
24. SQ9KWY         462 
25. SP7K                324 
26. SQ5WH           240 
27. SP9KW            169 
28. SP9JL                  1 

 

Grupa C - stacje QRP CW + SSB


1. SQ2DYF           2304 
2. SN3K                2142 
3. SP7EWD          1170 
4. SQ1NXO            783 
5. SP7JPN             100 
6. SQ9KDO             72 

 

Logi organizatora użyte do kontroli:

SP9ODM, SP9SPJ

W kategorii D - SWL był tylko jeden log (SP-25--951) i zgodnie z regulaminiem - nie klasyfikowano.

Rozliczenia na platformie https://logsp.pzk.org.pl/index.php?page=contest&id=784 nie są OFICJALNE

Serdeczne podziękowania dla Marka SP7DQR za program do rozliczenia zawodów.

Do usłyszenia za rok!

Komisja

 

Parę informacji tytułem wyjaśnienia:

- wszystkie stacje, które nadesłały logi zostały sklasyfikowane w jednej z trzech kategorii. Nie ma kategorii CHECKLOG dla uczestników za wyjątkiem organizatora

-  w związku z pytaniem dotyczącym mocy w kategorii C - zostanie umieszczony zapis: 10 W dla SSB, 5 W dla CW. Kategoria C ma umożliwić udział i klasyfikację dla słabszych stacji.

- należy zwracać uwagę na korzystanie z programów logujących w czasie zawodów. Nie odznaczenie w programie Marka SP7DQR okienka "zwiększ automatycznie" powoduje dodawanie numeru łaczności do grupy kontrolnej i już jest błędna grupa. 

- praca z zadeklarowaną mocą (5, 10 100 W) jest w gestii uczestnika i jego uczciwości względem innych krótkofalowców (ham spirit)

- regulamin należy przeczytać przed zawodami i zwrócić uwagę na wymieniane grupy i kategorie w jakich się startuje.

Zawsze należy sprawdzać regulamin na stronie organizatora (dotyczy to wszystkich zawodów)