Wyniki końcowe

XVII Zawodów o Puchar Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - 2021r.

Komisja w składzie:

SP9ODM Jerzy

SQ9GEE Łukasz 

dokonała rozliczenia zawodów i ustaliła co następuje:

Logi za zawody nadesłały 52 stacje nadawcze w tym cztery do kontroli.

Sklasyfikowano 48 stacji nadawczych, logi stacji organizatora i odtworzony programem Marka SP7DQR - logi do kontroli.

W kategorii SWL  - brak logów.

A oto wyniki w poszczególnych grupach:

Grupa A - stacje CW + SSB

 1. SP9H                            2380 
 2. SO4P                            2340
 3. SP3ZHP                       2312
 4. SP3KWA                     2205
 5. SP5ELA                       2080
 6. SP3OKS                       1972

        SP4AWE                      1972

 1. SP2DKI                       1081
 2. SP5BMU                    308  
 3. SP2AEK                      288

Grupa B - stacje SSB

 

 1. SP9S                   1776
 2. SP7RFF               1702
 3. 3Z3AHK             1656

        SP3PJY               1656

 1. SP4KHM             1620
 2. SO9I                    1575
 3. SO7E                   1540

        SQ9KWY            1540

 1. SQ5LNJ              1419
 2. SQ6IYS               1394

        SQ6NDC            1394

        SQ7CGN             1394

        SQ7SAU             1394

 1. SP4SAF              1386
 2. SQ9ITA               1280
 3. SP5QWJ              1248
 4. SQ5AKY             1209
 5. SP4SHW             1184
 6. SP9KUP              1170
 7. SQ8PIW              864
 8. SP7MFU             832
 9. SP3ZCS              750
 10. SP5DJ                 725
 11. HF7A                  720

        SQ8SW               720

 1. SO5U                  696
 2. SQ9EDZ              572
 3. SP4GED             506
 4. SN5L                   437
 5. SP9PAP               378
 6. SN9CZ                288
 7. SQ9REM             1
 8.  

 

Grupa C - stacje QRP CW + SSB

 1. SP3MKS             1792
 2. SQ2DYF             1598
 3. SP5XVR             1386
 4. SP5ES                 1377
 5. SP7EWD             798
 6. SP5FHF              392

 

Logi użyte do kontroli:

3Z100ZOSP, SN100ZOSP, SN0ZOSP, UT/SP0P

Komisja