Regulamin Zawodów Strażackich o puchar Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie.
1. Cel zawodów: Zawody z okazji dorocznego święta "Dzień Strażaka"
2. Organizator: Klub Łączności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach - SP9SPJ.
3. Termin zawodów: pierwsza niedziela maja - 3 maja 2020.
4. Czas, pasma i emisje: 3.5MHz, SSB, CW od 04.00 do 04.59 UTC,
Obowiązuje przestrzeganie Band Planu dla zawodów. Może być czynny tylko jeden nadajnik. Maksymalna moc użyta w zawodach - 100 W. QRP odpowiednio 10 W dla SSB, 5 W dla CW
5. Wywołanie: „Wywołanie w zawodach strażackich” na SSB, „CQ TEST” na CW.

6. Raporty: RS (RST) + skrót powiatu np. 59 KR (599 KR). Stacje zagraniczne podają RS (RST) + numer kolejny łączności.
Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków i raportów obu stacji, stacje te nie mogą powtarzać się w kolejnych nasłuchach ( po każdym zaliczonym nasłuchu należy zmienić częstotliwość odbioru).Liczba nasłuchów tej samej stacji nie może przekraczać 10 % ogólnej liczby nasłuchów.

 

7. Punktacja: za łączność (nasłuch) na SSB – 1 pkt. na CW – 2 pkt. Nie zalicza się łączności mieszanych. Z daną stacją można powtórzyć łączność inną emisją. Mnożnikiem są zaliczone powiaty tylko jeden raz.
 

8. Klasyfikacje :
A - stacje pracujące emisją CW lub CW i SSB
B - stacje pracujące tylko emisją SSB
C - stacje QRP pracujące emisją CW lub CW i SSB o mocy 10 W dla SSB, 5 W dla CW
D - stacje SWL

 

9. Każdy nadesłany log zostanie sklasyfikowany w jednej z czterech kategorii.

Nie ma kategorii CHECKLOG

 

10. Wynik końcowy stanowi suma punktów razy mnożnik. Rozliczenie zawodów odbędzie się przy użyciu platformy www.logsp.pzk.org.pl. W przypadku rozbieżności czasu pomiędzy logami powyżej 3 minut, łączności nie zalicza się.
 

11. Nagrody: dyplomy dla pierwszych 3 stacji w każdej grupie. Za pierwsze miejsca w grupie - puchary. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców  w ciągu 2 miesięcy od rozliczenia zawodów pod warunkiem, że w danej grupie było min. 3 uczestników.
 

12. Dziennik łączności winien zawierać: czas (UTC), znak korespondenta, raport nadany, raport odebrany. W nagłówku dziennika powinien być podany: znak, imię i nazwisko (nazwa klubu), adres pocztowy, kategoria w jakiej startowano.
Na dzienniki zawodów organizator oczekuje 7 dni. Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej należy wysłać na platformę https://logsp.pzk.org.pl/index.php (jako plik cabrillo).

13. Zawody zostaną rozliczone automatycznie w ciągu 48 godzin po terminie przesyłania logów. Po tym czasie zostaną ogłoszone wyniki wstępne. Wyniki końcowe zostaną ogłoszone po kolejnych 48 godzinach na stronie www.logsp.pzk.org.pl i na stronie internetowej
www.sp9spj.ospjeziorzany.pl  
 

14. Komisja Zawodów zostanie utworzona z członków Klubu SP9SPJ pod przewodnictwem Jurka SP9ODM. Członkowie Komisji nie będą klasyfikowani, ich dzienniki zostaną użyte do kontroli. Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne.