30 lat PSP
W 2023 roku mija 150 lat działalności straży pożarnej na terenie miasta Krakowa. Włączamy się w te obchody i organizujemy akcję "Krótkofalowcy - Krakusom". Polega ona na pracy stacji pod okolicznościowym znakiem SN0KSP.
Skrót KSP oznacza Krakowską Straż Pożarną i jest obiegowym zwrotem oznaczającym straż pożarną w Krakowie. Szczegóły na qrz.com/db/SN0KSP