30 lat PSP
W 2022 roku Państwowa Straż Pożarna obchodziła 30-lecie swego istnienia. Włączyliśmy się w te obchody i zorganizowaliśmy akcję "Krótkofalowcy - strażakom". Polegała ona na pracy kilku stacji pod okolicznościowymi znakami. I tak pracowały 3 stacje: 3Z30PSP, SN30PSP, HF30PSP.
Można było zdobyć okolicznościowy dyplom. Szczegóły na qrz.com/db/3z30psp